Fremskrittsliten stiller til valg på UiO

Der de andre studentlistene fronter symbolsaker alle er enige om, er Fremskrittslisten alternativet på Universitetet i Oslo. Vi tar kampene andre kvier seg for å kjempe i frykt for å bli mislikt. Det eneste Fremskrittslisten frykter, er frykten selv.

Legg ned studentparlamentet!

Dagens studentparlament er defekt. Det er kun for de som ønsker CV-fyll, vanlig fyll og gratis pizza. Som om ikke det er nok utbetaler studentparlamentet hvert år 1,5 millioner kroner i lønninger til eliten på toppen. Det tilsvarer 2’500 semesteravgifter. Samtidig går vanlige studenter i rekordunderskudd med skyhøyt studielån. Studentparlamentet er elitistisk, dobbeltmoralistisk, unødvendig bruk av ressurser, og må følgelig nedlegges. Vi ønsker heller at hvert fakultet oppnevner egne studentrepresentanter. Pengene vi sparer skal gå til alle studenter i form av flere studentboliger og økte stipender.

Legg ned ulønnsomme studier!

Forskning fra SSB viser at det utdannes for mange innenfor enkelte studieretninger enn arbeidsmarkedet har behov for. Vi ønsker et utvalg som gjennomgår hvilke studier som bør få flere studieplasser, og hvilke studier som bør få færre. Dersom man ønsker å utdanne seg innenfor ulønnsomme studier skal man få lov til det, men kan betale for det selv.

Legg ned SiOs monopol!

Venstreraddiser med fobi mot private selskaper skal ikke bestemme hva slags tilbud studentene skal få på UiO. Vi er lei av overpriset kaffe og kjipe smørbrød. Det er helt feil at SiOs direktør tjener 1,7 millioner kroner hvert eneste år på studentenes regning.  SiOs monopol må derfor oppheves og studentene skal selv få velge hva slags mat og kaffe de ønsker.