Hva vil du bruke pengene på?

Studentparlamentet bruker i dag nesten 2,5 millioner kroner på tilnærmet ingenting. Ved å legge ned parlamentet kan vi bruke studentrepresentantene i fakultetsstyrene mer aktivt. De har tros alt en reell makt. Samtidig frigjør vi et stort budsjett, som kan gå tilbake til studentene. Så da er spørsmålet: Hva vil du bruke dem på?

Vil lede Studentparlamentet – men kun for noen dager

Før valgkampstart var ingen kandidater aktuelle som leder av Studentparlamentet ved UiO. Torsdag meldte Christen Andreas Wroldsen fra Grønn Liste sitt kandidatur. Nå hiver også Fremskrittslistens Johan Hertzberg seg med i kampen. — Jeg kan gjøre en bedre jobb med venstrehånden bundet på ryggen, og ikke én krone i lønn. Det er på tide med…

Fremskrittslisten vil styrke gjentakskvoten

Universitetet i Oslo ønsker å utrede hva en reduksjon av gjentakskvotene på jussen vil innebære. Det faller ikke i god jord hos jusstudent og førstekandidat på Fremskrittslisten, Johan Hertzberg. – Det blir helt feil å redusere antall gjentak jusstudentene kan ha på eksamen. Hvis målet er å få flere til å gjennomføre på normert tid…

5 grunner til å stemme på Fremskrittslisten

Lurer du på hva du skal stemme til studentparlamentsvalget? Vi gir deg fem grunner til at du bør vurdere å stemme på Fremskrittslisten. 1. Du gir en stemme til den tause majoritet Studentparlamentsvalget har i lang tid hatt en deltagelse på langt under 20 prosent. Det betyr at fire av fem studenter ikke ser nytteverdien…

Jusseksamen skal forbli i sentrum

Silurveien er ikke egnet. Det har pågått en stor debatt om hvorvidt eksamenen skal flyttes fra sentrum til Silurveien. Prosessen har store mangler ettersom jusstudentene knapt har blitt hørt. Som førstekandidat på Fremskrittslisten er min fanesak å la jusseksamen forbli i sentrum. Det er først og fremst fordi Silurveien er uegnet for jusstudenter. Når man…