Jusseksamen skal forbli i sentrum

Silurveien er ikke egnet.

Det har pågått en stor debatt om hvorvidt eksamenen skal flyttes fra sentrum til Silurveien. Prosessen har store mangler ettersom jusstudentene knapt har blitt hørt. Som førstekandidat på Fremskrittslisten er min fanesak å la jusseksamen forbli i sentrum.

Det er først og fremst fordi Silurveien er uegnet for jusstudenter. Når man tar med tillatte hjelpemidler så er pultene for små. Plassene man får tildelt er ikke tilpasset for to lovsamlinger, domsamling og ordbok. Det går utover eksamensprestasjonen.

Heldigitalisert eksamen viser også i enda større grad at Silurveien er uegnet. Én skjerm er ikke tilstrekkelig for å ha oppe eksamensbesvarelsen, Lovdata, forarbeider og dommer. Det gjør det praktisk vanskelig å levere en besvarelse. Et minimumskrav burde vært to skjermer. Slik er det ikke idag.

Ytterligere problematisk er at jusstudentene aldri ble hørt. Det kom som en overraskelse på mange at eksamenen skulle flyttes, noe som avdekker en mangelfull håndtering. Det er også en av grunnene til de store praktiske utfordringene med Silurveien; jusstudentene fikk aldri muligheten til å komme med innspill.

Det er unødvendig og upraktisk å flytte eksamenen til Silurveien. Derfor ønsker Fremskrittslisten og jeg å la eksamenen forbli i sentrum. En stemme på Fremskrittslisten og meg i studentvalget er en stemme på eksamen i sentrum.

Johan Hertzberg, 1. kandidat for Fremskrittslisten

Kommentarer

Slik stemmer du i studentvalget

For å avgi din stemme, klikker du deg inn på UiOs valgportal. Her logger du inn med ditt vanlige brukernavn og passord hos UiO. Trykk deg inn på oversikten over «Pågående valg» og velg «Avgi stemme».