Program

Fremskrittslistens viktigste sak er å legge ned Studentparlamentet. Det er fordi det koster millioner og er ute av stand til å vedta og behandle saker som angår studentene. Av et årlig budsjett på 2,5 millioner kroner så er over halvparten lønninger, samtidig som vanlige studenter går i dundrende underskudd. Disse pengene burde heller gå tilbake til studentene.

Vi lover å fremme dette forslaget gang på gang inntil vi får gjennomslag. Utover dette vil Fremskrittslisten også jobbe for følgende saker:

 • Legg ned SiO-monopolet
  Venstreraddiser med fobi mot private selskaper skal ikke få bestemme hva slags tilbud studenter skal få på universitetet. Vi er lei av overpriset kaffe og kjipe smørbrød. Vi vil gi studentene makten tilbake og la studentene få velge selv.
 • Legg ned ulønnsomme studier
  SSB har kommet frem til at det offentlige utdanner flere enn markedet etterspør. Det er derfor nødvendig med et utvalg som vurderer hvilke studier man må redusere studieplassene, og hvilke studier man må øke studieplassene. Vi ønsker et fremtidsrettet universitet som tar fremtidens utfordringer på alvor.
 • Si nei til kjønnspoeng for inntak til studier
  Alle former for kjønnskvotering er diskriminering. Det er uakseptabelt at kvalifiserte menn og kvinner nektes studieplass kun fordi de er født i feil kjønn ifølge venstreraddisene. Vi ønsker et universitet som anerkjenner evner, ikke kjønn.
 • Gjøre exphil valgfritt
  Exphil er utdatert og unødvendig. Det gir lite mening at alle studenter, uavhengig av studieretning, skal gjennom samme halvårige kurset om hva greske filosofer mente for 2’500 år siden. Vi mener hvert fakultet skal få ansvar for kritisk tenkning og refleksjon på sine studier. Derfor ønsker vi at man skal kunne velge bort exphil.
 • La jusseksamenen forbli i sentrum
  Det er ingen gode argumenter for å tvangsflytte jusstudentene til Silurveien. Det er et eksamenslokale som er totalt uegnet, og studentene har ikke blitt hørt i saken. Vi ønsker derfor å la eksamenen forbli i sentrum ved det juridiske fakultet.
 • Gjeninnføre tittelen cand. jur.
  Det var en tabbe å gå vekk fra tittelen cand. jur. og over til «master i rettsvitenskap». Vi ønsker derfor å gjeninnføre den originale tittelen for de som har fullført jusstudiet. Dersom man likevel ønsker å benytte seg av den nåværende tittelen skal man få lov til det.’

Klikk gjerne på sakene for mer utfyllende begrunnelse.